Ünnepeink

Jézus Szíve ünnepe | Mater Admirabilis | Barat Szent Magdolna Zsófia ünnepe |
A Társaság születésnapja | Szent Philippine Duchesne ünnepe | Kostka Szent Szaniszló


Jézus Szíve ünnepe,

a Társaság legfőbb ünnepe. Maga Magdolna Zsófia így beszél erről: "Jézus a kereszten adott életet a Társaságnak, amikor megnyitott Szívéből vérével együtt az a végső bizonyosság áradt, hogy szeret bennünket."
Ezen a napon különösen is Isten mindannyiunk iránt érzett szeretetére irányul figyelmünk. Megtapasztaltuk ezt a szeretetet, mely megszólított, meghívott - és mi válaszoltunk - elindultunk a szerzetesi úton. A Szeretet hívott, a Szeretetre mondtunk igent. Ezen a napon, a szentmisében, ezt elevenítjük fel, ehhez térünk újra vissza, amikor a világ különböző pontjain élő nővértársainkkal együtt minden évben megújítjuk fogadalmainkat, újra elismételjük Istennek tett ígéretünket, bízva az Ő hűségében "és nővértársaink szeretetében".

Jézus Szívéről Patricia de Quevedo rscj, volt Általános Főnöknő, így ír: "Jézus nyitott Szívéből merítjük Isten gyógyító erejét, és ez szabaddá tesz bennünket. A kiengesztelődés élménye új, integráló erővé válik. Érezzük, az irgalom eszközei vagyunk, hogy ápoljunk, gyógyítsunk, életet adjunk. Nyitott és úgyszólván védtelen szívvel élni, egy belső kaland, a kiengesztelődés átélése... A megbocsátás teszi lehetővé, hogy Isten teremtő művének részeseivé váljunk; a megbocsátás késztet arra, hogy részt vegyünk egy olyan világ kialakításában, amelyben igaz kapcsolatok vannak, és amely minden személy értékét elismeri. Ha el tudjuk fogadni, hogy nekünk is szükségünk van gyógyulásra és újjászületésre "sebzetten is gyógyítókká" válhatunk, akikben együttérzés ébred."

Mater Admirabilis

Szűz Mária a freskón szemlélődő, befelé figyelő. Ábrázolása közösségeinkben, iskoláinkban is megtalálható. Mater a régi növendékek számára is fontos Japántól Ugandáig. Másolatokon és szobor változatokban elterjedt mindenhol, ahol Sacré Coeur nővérek élnek.

Ennek ellenére a kép keletkezésekor még nem aratott sikert, olyannyira, hogy a falrészt, melyre Pauline Perdrau 1844-ben jelöltként megfestette, el is függönyözték. Évekkel később egy pápai látogatáskor ellebbent a függöny és a már érett színekben felbukkanó kép láttán a pápa így kiáltott fel "Mater Admirabilis" (Csodálatos Anya).

E véletlennek köszönhető, hogy a római Trinitá dei Monti-ból elterjedt, a Társaság megismerte, és azóta is szemléli Máriát ezen az ábrázoláson, tanulva egyszerű jelenlétét, szemlélődő, befele hallgató csendjét. (október 20.)

 

Barat Szent Magdolna Zsófia ünnepe

Ezen a napon az ünnepi szentmisén, hagyományosan, a Magdolna Zsófia számára olyan fontos, szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló János evangéliumból (15,1-12) imádkozunk Jézus szavaival: "Maradjatok bennem és én tibennetek... Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők." (május 25.)

A Társaság születésnapja

Szent Magdolna Zsófia és társai első fogadalmukat 1800. november 21-én az előtt a kép előtt tették, melyet a Társaság Madonnája-ként ismerünk. (Eredeti példánya a római Anyaházban található, egy korabeli másolat pedig a budapesti Szépművészeti Múzeumban.) Ezen a napon különösen hálát adunk a Társaságért és imádkozunk egymásért, a világon élő valamennyi Sacré Coeur nővérért és mindazokért, akikkel kapcsolatban vagyunk. (november 21.)

Szent Philippine Duchesne ünnepe

November 18-án emlékezünk meg Philippine Duchesne haláláról.

Kostka Szent Szaniszló

A 16. századi jezsuita novicius, a noviciák védőszentje a Társaságban. A fiatalon elhunyt Szt. Szaniszló annyira szeretett volna a Jézus Társaságába belépni, hogy Bécsből Augsburgba, majd pedig Rómába zarándokolt, hogy ott, követni tudja szíve szándékát. A fiatal jezsuita Istent kereső és ezért minden akadályt legyőző élete segítség a szerzetesi képzés elején járóknak. (november 13.)