Történetünk

A kezdetektől napjainkig | Barat Szent Magdolna Zsófia | Szent Philippine Duchesne

A kezdetektől napjainkig

Társaságunk küldetése Isten szeretetének felfedezésére hív, és arra, hogy, a Vele való egységben éljünk és az Ő szeretetét mutassuk meg ott és azoknak, akikkel élünk és kapcsolatban vagyunk; szolgálatunk: pasztorális munka és lelki kísérés, oktatás, felnőttképzés és nevelés

Barat Szent Magdolna Zsófia alapította 1800. november 21-én, Párizsban a Szent Szív Társaságot. A társasághoz tartozást az rscj rövidítés jelzi, a francia kifejezés: religieuse du Sacré Coeur de Jésus jelentése Sacré Coeur nővér, Jézus Szent Szívének szerzetesnője 18 évvel később Szent Philippine Duchesne vezetésével az első missziós csoport elindult az Egyesült Államokba.

Kezdetektől, és azután még egy másfél évszázadig a Szent Ignác-i lelkiségű Társaság célját elsősorban a fiatalok iskolai nevelésen keresztül valósította meg. A második világháború után a világ új kihívásokat állított és a Sacré Coeur nővérek új utakat találtak, hogy nevelési küldetésüket megvalósítsák. Magdolna Zsófia nevelési elképzelése segített ebben a keresésben, hiszen az ő számára az oktatás célja az volt, hogy olyan, mélyen hívő keresztény nőket neveljen, akik elkötelezettjei koruk társadalmának. Annak idején úgy látta, hogy a nevelés az, ami átalakíthatja a társadalmat és erősítheti a társadalom szövetét. Ezért van az, hogy a Sacré Coeur nővérek nevelési szolgálatukat a fent említett három területen végzik:

>pasztorális munka és lelki kísérés
>oktatás-nevelés területén
>más területen, az emberi fejlődés és az igazságosság kibontakozatásában


Barat Szent Magdolna Zsófia

Tűzben született. A gyermek, akinek születését a szülővárosában, a burgundiai Joigny-ban fellobbanó tűz okozta, a vártnál korábban, egy téli estén, 1779. december 12-én született. Ő, akinek életéért olyannyira aggódtak, hogy néhány órás korában megkeresztelték, hátha nem is éli majd meg a következő napot, e gyermek rendünk alapítója lett. Életét továbbra is kísérte, ha sokszor jelképesen is, a tűz. A francia forradalom idején volt kisgyermek. Bátyja nevelő kezei alatt korának egyik legműveltebb leányává vált. Testvére, aki fiúkat oktatott és szemináriumban nevelt, amikor a forradalom idején nem taníthatott, minden törekvésével kishúga széleskörű oktatásába fogott, akinek kikapcsolódásként engedélyezte, hogy élő nyelveket tanuljon, hiszen az ókori latin és a görög írókat addigra már eredetiben olvasta. Magdolna Zsófia e nevelés részeként került Párizsba, ahol azután 1800. november 21-én, 21 évesen, társaival életét Istennek szentelte, így született meg a Szent Szív Társaság.

Hamarosan megválasztották az újonnan alakult szerzetesrend általános főnöknőjévé. Megbízatásának 59 évét munka, üldözések, konfliktusok, betegségek, forradalmak és utazások között élte. Újra "a tűz". Mégis 16 országban 120 házat nyitott meg, 14.999 levelet írt, fiatal rendjének Konstitúcióját fogalmazta meg.

Mélyen vágyott arra, hogy felfedezze, és mások számára megmutassa Jézus Szívének szeretetét, azt a szeretetet, melyet ő maga is olyan erővel megtapasztalt. E szívében élő tüzes vágy nyomán imádságos életet akart élni, és korának társadalmát akarta segíteni. Így lett egyszerre szemlélődő és apostoli az általa alapított Szent Ignác-i lelkiségű Szent Szív Társaság.

"Csak két szenvedélyem van: Jézus és a gyermekek" mondta egyszer.

85 évesen hunyt el; ekkor Európa, Amerika és Afrika 99 közösségében 3539 nővér élt.

1925-ben szentté avatták.


Szent Philippine Duchesne

1769-ben született Grenoble-ban. Istentől kapott vágyát követve akart eljutni az Új Világba, hogy ott legyen hirdetője Isten szeretetének. Ám ennek megvalósulásához hosszú és kanyargós út vezetett. 1804-ben találkozott Magdolna Zsófiával, s csatlakozott a fiatal Társasághoz. Hosszú évekig tartó reménykedés és várakozás után vágya végül teljesült, és 1818-ban az ő vezetésével indult Észak-Amerikába az első missziós csoport, hogy megalapítsa az első Sacré Coeur közösséget az amerikai földrészen. Missziós lendülete, hűsége és imádságos lelke tette lehetővé, hogy a Társaság Európán túl is igen hamar elterjedjen. Élete és annak tanúsága nőket vonzott, olyanokat is, akikhez francia nővérek csatlakoztak és így eljutottak a földrész délebbre fekvő országaiba is. Okkal tekintik őt első, "alapító" nővérüknek az észak-, és dél- amerikai országokban élő Sacré Coeur nővérek.

Philippine Duchesne 33 évet, egészen élete végéig (1852) maradt Amerikában. Nem sokkal halála előtt még azt is megélhette, hogy élete nagy vágya valóra váljon, eljutott a Potawatomi indiánokhoz és velük élt. Jóllehet túl idős volt már dolgozni, az indiánok így emlékeztek rá: "Az asszony, aki mindig imádkozik".

Teljesen új módon megismertetni Krisztus szeretetét egy új világgal - ez táplálta Philippine Duchesne missziós lelkületét. Jóllehet a körülmények változnak, ma is ösztönző ez számunkra, Sacré Coeur nővérek számára, akik szintén egy új, megváltozott világban élünk.