Szövegek, képek személyes elmélkedéshez

"...a pusztába vonult negyven napra" Lk 4,1-13. (2019. Nagyböjt)

"Vigyázzatok, legyetek éberek" (2018. Advent)

A "Földre borulva hódoltak neki" Mt2,11b (2017. Advent)

A házasságtörő asszony (2017. Nagyböjt)

"Ébredj, ember, mély álmodból…" 2016. Advent

Irgalmasság - Isten Szíve dobbanása bennem és benned
IlsemarieWeiffen RSCJ előadása a Párbeszéd Házában, 2016. szeptember 12-én

"… elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek " Mk 6, 30-32 (2016. Nagyböjt)

"Isten felragyogtatta irgalmát és hűségét a bűntől sebzett világban." Konst. 2§ (2015. Advent)

"Egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki."Jn19,34(2015. Nagyböjt)

Janet Erskine Stuart RSCJ - Adventi készülődés (2014. Advent)

"Látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól" Jn 20,1b (2014. Húsvét)

"Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához! Hadd tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk!" (Izajás 2,3) 2013. advent

"Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló…Vétkeztünk, mint ahogy atyáink, igaztalanul cselekedtünk, gonoszságot követtünk el." (106. Zsoltár ) 2013. Nagyböjt

"Íme az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem." (Jel 3, 20) 2012 Advent

Nagyböjti gondolatok 2012. - "Téged keres tekintetem, a te arcodat keresem Uram." (27.zsolt)

Istenem, te vagy az én Istenem virrasztva kereslek. Terád szomjas a lelkem, a testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. (62. zsolt) Adventi gondolatok 2011.

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. (Jn 20,19-22) 2011. Húsvét időszak közepén

"A mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok" - 2011 Adventi gondolatok

"Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes békével a hitben." Róm15,13

Zakeus (Lk 19, 1-10)

"Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok és tanítványaim lesztek." Jn15,8

"Békesség veletek! Ne féljetek!"

Kiengesztelődöttek (Róm 5,10)

A megtestesülésről (Fil. 2,5-11)