Szövegek, képek személyes elmélkedéshez


"Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló…Vétkeztünk, mint ahogy atyáink, igaztalanul cselekedtünk, gonoszságot követtünk el." (106. Zsoltár ) 2013. Nagyböjt

Nagyböjti bevezetőnek és egyben vezetőnek is a 106. zsoltárt választottam. A zsoltáros felhívást intéz hozzánk, hogy áldjuk az Urat. Azt az Urat, aki jó, és akinek irgalma örök. Mindezt nem csak vallási lelkesedésből ajánlja, hanem azért, mert így ismerte fel Istent a történelem nagy eseményeiben, népe történetében és ezek segítségével önmaga életében is. A zsoltáros nem csupán arra reflektál, hogy az előző nemzedék mit tett rosszul, hanem e tapasztalatok tükrében megvizsgálja saját életét is. Ebből a szemszögből szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, mely húsvétra való készülődésünkhöz segítséget adhat.

A böjti időbe lépve meghívásunk van arra, hogy visszaemlékezzünk, felidézzük életünk történéseit. Számba vegyünk jót és rosszat is, mint ahogyan a zsoltáros is végigveszi népe történetét, melyben az Istentől való elfordulást és a hozzávaló visszatalálást is leírja. Hosszú oldalakon át, sorolja népe tévelygését és sikereit. Oly hosszú a lista, hogy nem lehet nem észrevenni a kapcsolatot a választott nép és önmagunk között. A választott nép hite és bizalma törékeny, hűsége pedig illékony, hasonlóan a miénkhez. Őszinte istenkapcsolatunkban ezt már nagy valószínűséggel felfedeztük. Mi újat mond mégis ez a zsoltár? A választ a zsoltár kezdő versei adják meg. Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló. Ezt a szemléletmódot érdemes elsajátítanunk mielőtt hozzákezdünk történetünk, életállapotunk vizsgálatához: Istenre úgy tekinteni, hogy Ő jó és irgalmas. Csak ez a szemléletmód teszi lehetővé számunkra azt a bizalmat, ami bűnösségünk, istentelenségünk ellenére is Isten szeretetét tudja történeteinkben felfedezni. Hiszen megváltásunk története Isten szeretetének története. Ennek felismeréséhez adja meg a szerető Isten kegyelmét az előttünk álló Nagyböjtben.

Csókási Anna