Szövegek, képek személyes elmélkedéshez

A megtestesülésről (Fil. 2,5-11)

5 Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt,

6 aki, bár Isten alakjában létezett,
nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak,
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell,
7 hanem kiüresítette önmagát,
szolgai alakot vett fel,
és hasonló lett az emberekhez,
külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember.
8 Megalázta magát, engedelmes lett a halálig,
mégpedig a kereszthalálig.
9 Ezért Isten felmagasztalta őt,
és olyan nevet adott neki,
amely minden más név fölött van,
10 hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd
az égben, a földön és az alvilágban,
11 és minden nyelv vallja {Iz 45,23},
hogy >>Jézus Krisztus az Úr!<<
az Atyaisten dicsőségére.

Megtesült Isten lakást venne bennünk Karácsony szent ünnepe után is. Ehhez ad segítséget számunkra a Filippi levél gyönyörű himnusza.

Néhány fogalom kiemelésével szeretném a szöveg értelmezését segíteni. Mit mond ez nekünk mai embereknek?

érzést (más fordításokban lelkület).

  • Belső beállítódás, életszemlélet.
  • Meghatározza azt, ahogyan magamat, másokat és Istent látom. Ahogyan az eseményeket, történéseket (külső, belső) értelmezem és értékelem.

ápoljátok:

  • Rendszeresen, gyengéden és figyelmesen időt szentelek valakire vagy valamire.
  • Erőszakosan nem lehet elérni, sem birtokolni a krisztusi életszemléletet.
  • Ápolni viszont lehet, sőt kell is.

Istennel való egyenlőség

  • Az első emberpár óta istenné szeretne válni az ember, és ezzel elveszítette azt a biztos ismeretét, hogy Isten képmásai vagyunk.

zsákmány:

  • az amit erőszakosan szerzünk meg és birtokolni akarjuk, ajándékozásról, ajándék elfogadásáról véletlenül sincs szó.

ragaszkodás:

  • A szabadság ellentéte

szolgai alakot öltött fel:

  • Emberi természetünkkel ellentétes az, hogy szabadon alárendeljük magunkat valakinek vagy valaminek.

kereszthalálig:

  • minden történésben az Isten mellett dönteni

Reflexiós kérdések

Hogyan tudnád jellemezni azt a belső szűrőt, ami alapján szemléled a világot?

Vannak az életemben irányítástól mentes, csak bizalmon alapuló kapcsolatok?

Igent tudok-e mondani tökéletlenségemre?

Kényszert érzek-e arra, ha valamit kaptam, azt viszonozzam?

Mennyire ragaszkodom az életemben ért sérelmekhez?

Mi az, amit szolgai módon teszek az életemben?

Életem melyik nehézségében nem tudom felfedezni Isten jelenlétét?


Kiüresített önmagát, a világba, annak minden örömébe és fájdalmába megérkezett a Fiúisten. Azt átjárta, átélte, megszenvedte, megváltotta és ezáltal meghívott arra, hogy ugyanazon világ kihívásai közepette a megtestesült Szeretet valóságát megtaláljam, megéljem és továbbadjam nem csak Szent Karácsony ünnepén.

Csókási Anna rscj