Szövegek, képek személyes elmélkedéshez

"Békesség veletek! Ne féljetek!"

Az Egyházban Húsvét szent titkát 50 napon át, azaz Pünkösdig ünnepeljük. Azonban alig telet el pár hét és a Szent Három Nap mélységeit és magasságait a hétköznapi rutin, feladat és kihívás már el is takarta.
Hova lett az ujjongás? Hova lett az öröm? Hova lett szívünkből ezalatt a pár hét alatt a Feltámadott Krisztus üdvözlő szava: "Békesség veletek!"

Békesség

Jézus nem törékeny, múlékony békét ajánl fel, hanem bennünk élőt és növekvőt. Olyan békét, amely a félelem, a fájdalom, a kiszolgáltatottság közepette is megmarad.
A húsvét titkához hozzátartozik ennek a békének a szétosztása. Hiszen Jézus úgy tudja ajánlani nekünk békéjét, hogy ő maga is megismerte az élet minden szorongató helyzetét és mindezekben , mindezek ellenére nem lett megkeseredett, gyűlölködő vagy pusztító. Kitartott a szeretetben. Szeretetkapcsolatban maradt az Atyával, az emberekkel és önmagával is minden gyötrő és ellentmondó érzések, történések ellenére is.
Megismerte a belső békét, mely félelem nélküli, szeretetben és bizalomban gyökerező. Ezért ajánlja nekünk is újból és újból minden Húsvéti ünnepkörben még hangsúlyozottabban: "Békesség veletek! Ne féljetek!"

2009. Húsvét Csókási Anna