Szövegek, képek személyes elmélkedéshez

2010 Nagyböjt
"Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes békével a hitben." Róm15,13

"Csak Istenben keress megnyugvást, lelkem, mert tőle kapok segítséget." 61. zsolt

Nagyböjtben Pál Rómaiakhoz írt levele köszönt és bátorít minket "Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes békével a hitben." Olyan óhajt, mély vágyat fogalmaz meg Pál, ami mindannyiunk vágya, olyan vágy ez, aminek beteljesülését Istentől kapjuk meg. Istentől megajándékozottá válni, kegyelem. Mégis mit tehetünk mi azért, hogy megkapjuk ezt az ajándékot? Egyáltalán tehetünk-e ezért valamit? A zsoltáros egyszerű szavai adják meg a választ. "Csak Istenben keress megnyugvást, lelkem." (61. zsolt.) Ez a szemléletmód adja meg a nagyböjt alapját. Egyedüli forrásommá próbálom tenni Istent. Megpróbálom észrevenni a mindennapjaim eseményeiben, kapcsolati hálóimban Isten jelenlétét.

Isten jelenlétének keresése lassan érzékennyé fogja tenni a szívemet arra, hogy észrevegyem Őt vagy meglássam hiányát. Fontos, hogy mindkettőt észrevegyem. Erősítenem kell azt, ahol érzem, hogy "jól mennek dolgaim", kibékülve vagyok önmagammal, Istennel és másokkal. Ugyanakkor összegabalyodott, olykor bűntől terhes valóságomról tudomást vegyek, és Isten elé vigyem, mert tőle kapok segítséget. Ez a másik nagy titka a nagyböjt szent idejének. Istenbe vetett bizalommal nézzek szembe sebzettségemmel. Miért is tehetem ezt? A válasz nagyon egyszerű, mégis a legmélyebb misztériumba vezet be: személy szerint én olyan fontos vagyok Isten számára, hogy egyszülött Fiát adta oda értem. Bűnösségem, gyarlóságaim, gyengeségeim, sebzettségem, sötétségem ellenére is Szeretve vagyok!

A nagyböjt ennek felismerésére és elfogadására hív meg. Ez vezet be a Húsvét titkába és mélyíti el hitemet és teszi meghitté Istennel való kapcsolatomat.

Csókási Anna rscj 2010. Nagyböjt