Szolgálat

Nevelés a miskolci Jezsuita Gimnáziumban és Kollégiumában (2009 - 2014)

Nagy öröm számunkra, hogy alapítónőnk, szent Magdolna Zsófia gazdag szellemi, lelki, nevelési örökségéből merítve 10-18 éves lányokat nevelhettünk. A növendékeinkkel kialakított őszinte, bizalmon és szereteten alapuló kapcsolatokban nemcsak ők, hanem mi is alakultunk.

Szolgálatunk túllépett a kollégium keretein, hiszen a hittantanításba, az iskolai lelkészség munkájába való bekapcsolódás is színesítette munkánkat, életünket.