Szolgálat

Szent Három Nap, Lelkigyakorlat fiatal felnőtteknek

Az egyházi év e legdrámaibb három napját már öt éve a Szegedi közösségünk a Katolikus Egyetemi Lelkészség tagjaival ünnepli. Az egyetemi lelkész, Pálfai Zoltán, és mi hárman közösen készítjük elő ezeket a lelkigyakorlatos napokat. Gazdagító lelki előkészület ez, mely négyünk számára a nagyböjt elején veszi kezdetét és tart a közös ünnepig. Ezekben a napokban megpróbálunk hitünk forrásához közelíteni és lehetőségeinkhez képest a maga teljességében, azt megünnepelni. Együttlétünk, a szeretet, az önátadás nagycsütörtöki megünneplése és szemlélése után a szenvedés pusztáján, a halál és a sír némaságán át vezet a feltámadás ujjongó, felszabadító Ünnepéig. E napok során lelki beszélgetésben, személyesen is kísérjük a résztvevőket, hogy a saját útjukat járhassák, a bennük történtekre reflektálni tudjanak.
A Szent Három Nap ismerkedési lehetőség a CSEND-del is: "A csend, a puszta az a hely, ahol szembesülünk belső ürességünkkel, elesettségünkkel, magányunkkal saját szívünkben. Itt fedezzük fel, hogy nem tudunk magunkon segíteni, hanem Istenre szorulunk. Aki ezzel az igazsággal szembenéz, belsőleg felszabadul, legyőzi a félelmet és örülhet létének, amelyet Isten napról napra ajándékoz neki." (A. Grün nyomán)

t