Spiritualitásunkról


Lelkiség

"Bátorság és bizalom" - ez volt alapítónőnk, Barat Magdolna Zsófia jelszava, és ez határozza meg a mi szerzetesi életünket is. Fontos számunkra, hogy a bennünk levő és minket körülvevő minden bizonytalanság ellenére igent mondjunk az életre.


Szent Szív

Jézus Szent Szívére bízzuk magunkat, Jézus igaz és minden embert elfogadó élete és kereszthalála ad a mi életünk számára is ösztönzést. Hiszünk egy szerető, gyógyító és megszabadító Istenben.


Közösség

A közösségi élet egyszerre segítség és kihívás. Alapja önmagunk és mások tisztelete. Szerzetesrendünk nemzetközisége lehetővé teszi, hogy messzebbre lássunk saját országaink és kultúránk határainál, és hogy nemzetközileg is elköteleződjünk.


Ima és munka

Meggyőződésünk, hogy Isten emberszerető Isten, ezért közösségeink tagjainak mindennapi életét meghatározza az a törekvés, hogy ezt a szeretetet megtapasztalják és mások számára is megtapasztalhatóvá tegyék. Ezért mindig időt kell találnunk az egyéni és közösségi imára, miközben igyekszünk megfelelni apostoli munkánk kihívásainak is: különböző kultúrákban, a békéért, az igazságosságért és a teremtés védelméért igyekszünk minél többet tenni.


Nyitottság

Hisszük, hogy apostoli munkánk során Isten jelenléte a legkülönbözőbb helyzetekben is megtapasztalható. Ezért nyitottnak kell lennünk a Szent Lélekre és az idők szavára. Küldetésünk különösen a fiatalok nevelésére irányul, hogy segítsük őket egy teljes és önálló élet kibontakoztatásában.


Elköteleződés

Spirituális életünk alapja az ima és a szemlélődés. A szerzetesi fogadalom segít nekünk életünk elmélyítésében. A szegénység, tisztaság és engedelmesség eszközök azon az úton, amelyen egyszerűségben, szeretetben és a közösség szavában is testet öltő isteni akaratra hallgatva járni és jellé válni akarunk.