Rólunk

Merítés a forrásból

A csend békéje a Szent Szív-nővéreknél

A Szent Szív (Sacré-Coeur-RSCJ) Társaság kéthavonta tart csendmeditációs napot a budai Mese utcai Forrás Központban, tanulmányi házukban. Advent első szombatján az egyik szervezővel, Szentistványi Rita nővérrel beszélgettünk a tapasztalatokról.

Csendes napokat a kezdetektől szerveztünk, a kilencvenes évek elején már, mikor az osztrák-magyar rendtartományunk újraindította magyar földön a rend működését hat hazatelepülő szerzetessel. Először a nagyböjti és adventi időszakokban tartottunk egy-egy ilyen lelkinapot, aztán a pestlőrinci imacsoportunk felvetésére gyakrabban, kéthavi rendszerességgel.

Ismerjük a lelki jó tanácsot: szentelj naponta egy órát csak Istennek! Havonta egy napot, évente egy hetet... A személyes istenkapcsolat a hétköznapok rutinjában, rohanásában, lármájában háttérbe szorulhat, ezért van szükségünk arra, hogy tudatosan és állandóan visszatérjünk a "forráshoz", megtisztogassuk a rárakódott kövektől, faágaktól... Avilai Szent Teréz használta a következő hasonlatot: legjobb, ha közvetlenül a tiszta forrásból merítünk! Ezért is lett tanulmányi házunk neve: Forrás Központ.

A mai ember nehezen viseli a csendet: amikor csak önmagával és önmagán keresztül Istennel van. A csendes napon részt vevők ráérezhetnek a létezés ezen minőségére, a "csend" tanulására. Ahogy egy tó partjáról lépegetve lassan a vízbe merülünk, próbálgatjuk az úszás mozdulatait; megtaláljuk ritmusát, örömét. Aztán ebben a folyamatban ki-ki továbbevezhet - amerre szeretne, illetve amerre szükségét érzi: szemlélődő lelkigyakorlaton Jálics Ferenc jezsuita szerzetes módszerével vagy másképp, esetleg kontemplatív imacsoportban.

A csendes nap délelőttjén a választott téma - most az adventi várakozás - tükrében tekintünk saját életünkre a bevezető gondolat (impulzus), a személyes imaidő és a kiscsoportos megbeszélés- megosztás ritmusában. Különféle szimbólumokat használunk: például az agyagozás segít a befelé figyelésben. A lelkinap másik felében egy szentírási ige alapján nyílik belső és külső reflexióra lehetőség. Szentségimádással, majd agapéval, együtt ünnepléssel zárul a nap.

Alakulnak a kapcsolatok a bensőséges beszélgetések révén - közösség születik. Sok barátunk jön más rendezvényeinkre is. Hetente, kéthetente imacsoportok, gerinc-torna (test és lélek imája), Női minták a Bibliában címmel tanfolyamot tartunk, havonta filmklubot, kommunikációs tréninget (az önismeret fejlesztésére), segítők segítésére (segítőfoglalkozásúak és önkéntesek csoportos kísérése). Adventben kézműves foglalkozást, hosszabb- rövidebb lelkigyakorlatot (egyéni kísérés, táncmeditáció) szervezünk a Forrás Központban.

Szöveg és fotó:

Plichta Adrien

(Új Ember 2009. 12. 13.).