Rólunk

Sacré Coeur nővérek költöztek Miskolcra

Amilyen szomorúan vettük tudomásul, hogy több évtizedes meghatározó jelenlét után - koruk és egészségi állapotuk miatt - távoztak Miskolcról a Szatmári Irgalmas Nővérek, olyan örömmel üdvözöljük most azt a négy Sacré Coeur nővért, akik augusztus 5-én városunkba, egészen pontosan a jezsuita központba költöztek. Három magyar és egy amerikai nővér segíti az új tanévben a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium munkáját. Az amerikai nővér angolt fog tanítani az iskolában, a három magyar nővér pedig a leánykollégiumban lesz nevelőtanár.

Első találkozásunkon a rend általános és magyarországi történetéről érdeklődtem. Erről Szilágyi Erzsébet nővér beszélt: "Rendünket, a Sacré Coeur-t, 1800-ban, Párizsban alapította Barat Szent Magdolna Zsófia. A francia forradalom után - az Istentől eltávolodott világban - nagy szükség volt egy olyan rendre, amely segíti az embereket, hogy visszataláljanak a hit útjára. Erre a szükségletre válaszolva jöttek létre iskoláink, melyeknek célja az volt, hogy olyan mélyen hívő keresztény nőket neveljen, akik elkötelezettjei koruk társadalmának. 1883-ban már eljutott a rend Magyarországra is. Ekkor alapították meg Budapesten a Philippineumot, majd 1914-ben a Sophianumot. Nővéreink, akik 1949-ben elhagyták az országot, néhány év után Ausztriában folytatták szerzetesi életüket. Egyik nővérünk, Prohászka Ilona történelmi pillanatban érkezett vissza Magyarországra: 1989 augusztusában egy bécsi újságból értesült arról, hogy itt vannak a kelet-német menekültek, ezért megkereste Budapesten, a Zugligeti plébánián Kozma Imre atyát, és felajánlotta segítségét. Hónapokon keresztül tolmácsolt a plébánián és a Csillebércen létesített menekülttáborokban. Kozma Atya biztatására három nővérünk tért vissza Magyarországra 1990 januárjában, folytatva rendünk szolgálatát hazánkban 41 év szünet után. 1991-ben hat új hivatással gyarapodott a közösség.
Az egyházat megújító II. Vatikáni Zsinat rendünkben is mélyreható változásokat eredményezett. A megváltozott világ arra indított minket, hogy még nyitottabbakká váljunk: zárt klauzúrás házainkból kimenjünk az emberek közé, lemondva a habitus viseléséről. Szerte a világon vannak oktatási intézményeink, de nemcsak tanító, hanem nevelő rend vagyunk; mindenütt igyekszünk nevelőként jelen lenni, fiatalokkal, nőkkel, hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozni."
A magyarországi újraindulás óta eltelt idő eseményeiről Pető Éva nővér adott tájékoztatást: "Két közösségünk alakult Budapesten, a XII. kerületi Zugligeti plébánia területén. Az első, hosszabb időszak a frissen belépett fiatal nővérek képzésével telt el. Jelenleg többen tanárok általános iskolában, középiskolában, főiskolán, néhányan az ifjúság körében dolgoznak, például egyik nővérünk a Szentjánosbogár-mozgalom koordinátora. Fontos a lelkigyakorlatos, pasztorális munkánk is. Mindegyik házunk nyitott közösségként működik, lelki programokat szervezünk fiataloknak, felnőtteknek is. 2009-ben új kezdeményezéseink indultak: az egyik ez a miskolci alapítás, a másik pedig Budapesten a Mese utcai házunk lelkiségi központtá való átalakítása. Ebben a házban összpontosítjuk az erőinket, hogy ott gazdagítsuk a lelkigyakorlatos palettát az országban. Nem egy nagy házról van szó, maximum 15-16 férőhelyes, ahol meditációs tánckurzust, imanapokat, lelkigyakorlatokat, filmklubot vezetünk. Az éppen aktuális programokról a www.szentszivtarsasag.hu honlapunkon lehet informálódni. A két budapesti közösség után 1998-ban Szegeden alapítottunk házat, de most annak működését egyelőre felfüggesztettük. A miskolci alapításról, az itteni tervekről Szulyovszky Hajnalka nővér beszélt. Mint elmondta, Forrai Tamás atya, a gimnázium igazgatója kereste meg őket kérésével, nem jönnének-e Miskolcra, hogy a rend, a Szent Szív Társaság (Sacré Coeur) évszázados tapasztalatait, amelyet a leánynevelésben szereztek, átadják, és a Szív lelkiségéből merítve, nevelőtanárként dolgozzanak. Komoly egyéni és közösségi átgondolás és ima után hárman éreztek indíttatást, hogy elfogadják a meghívást. A tartományfőnöknő úgy találta, hogy ezt a közösséget gazdagítaná, ha érkezne egy nővér a nemzetközi társaságukból. Megkereste Sara Ann Rude amerikai nővért, aki eddig Indonéziában teljesített szolgálatot, az egyetemen tanított, s ő szívesen el is jött hozzánk.

Végül mind a négy nővér beszélt a saját hivatásáról. Erzsébet nővér magyar-orosz szakos tanárként 26 évig tanított Budapesten a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban. Hajnalka nővérrel egy időben, 1991-ben lépett be a rendbe. A zugligeti plébániához tartozott, itt ismerte meg a nővéreket. Nagyon nyitott, befogadó, érdeklődő embereket ismert meg bennük, s mert éppen lelki kísérőt keresett, az egyik nővérrel való hosszabb kapcsolat vezetett oda, hogy végül belépett a rendbe.

Éva nővér biológia-kémia szakos tanár, az ELTE-n végzett, tanított Budapesten, majd miskolciként visszajött a városba, a BVK-nál és a megyei vízműnél dolgozott. A kilencvenes évek elején indult meg benne az a keresési folyamat, hogy megtalálja, mire is hívta őt meg a jó Isten. A szívében felmerült szerzetesi hivatása tisztázásában, elfogadásában egy jezsuita atya volt segítségére. Isten hívására igent mondva, hamar rátalált a Sacré Coeur nővérekre. Azonnal úgy érezte, hogy "otthon van", nem érdemes tovább keresni. Olyan volt a közösség atmoszférája, olyan hiteles embereket ismert meg a nővérekben, hogy közéjük lépett.

Hajnalka nővér a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett üzemgazdász diplomát. Gyerekkorától vonzotta Jézus Szíve, és amikor elolvasta a rendeket bemutató Puskely-kötetben a Sacré Coeur nővéreket bemutató részt, ez olyan mélyen érintette, hogy úgy gondolta, felkeresi őket. Ahogy megismerkedtek, rögtön otthon érezte magát, egy év után kérte felvételét. Évek óta ő a rend Közép-Európai Tartomány magyarországi régiójának gazdasági vezetője.

Sara Ann nővér Sacré Coeur iskolába járt San Franciscóban. Protestáns családba született, de ebben az iskolában olyan mélyen átérezte a Krisztus jelenlétét, hogy ez arra indította, katolikus legyen. Az egyetem elvégzése után gyógypedagógusként hallás- és látássérült gyerekek között tanított, és arra gondolt, hogy férjhez megy, családot alapít. Végül erősebb volt benne a hívás a szerzetesi életre, és természetes volt, hogy Sacré Coeur nővér legyen. Egész életében nevelő volt, Afrikában, Rómában és Indonéziában is tanított és itt, Miskolcon is tanítani fog. (g)

(Üzenet - a Miskolci esperesi kerület lapja)