Képzésünk

Képzésünk | Élmények és képek

Képzésünk

A Társaságba való belépésünk és az örökfogadalmunk letétele között általában közel tíz év telik el. Ez az időszak képzésünk három szakaszát foglalja magába.

A Társasággal való ismerkedés időszaka a jelöltség. A jelölt az egyik közösségünkben él; osztozik mindennapi életünkben, örömeinkben és nehézségeinkben. E szakasz célja az, hogy a jelölt és a Társaság kölcsönösen mérlegelhesse, hogy valóban hozzánk hívja-e őt az Úr. Ezen az úton egy örökfogadalmas Sacré Coeur nővér kíséri őt.

Körülbelül egy év után kérheti a jelölt a felvételét a noviciátusba. Szerzetesi képzésének legintenzívebb, belső történésekben gazdag szakasza következik. A novícia mélyebben megismeri a Társaság lelkiségét, küldetését és apostoli szolgálatát. A noviciátus tartama 2 év, melynek végén a novícia a hármas szerzetesi fogadalommal kötelezi el magát egy meghatározott időre (általában 3 évre)

A fiatal fogadalmas részt vesz a Társaság apostoli életében, és az élete kínálta helyzetekre reflektálva egyre jobban megérti a Társaság küldetését. Rendszeres időközökben képzésen vesz részt. Megtanulja a Társaság valamelyik hivatalos nyelvét (angol, spanyol, francia). A fiatal fogadalmas Rómában, egy nemzetközi csoportban készül fel végleges elköteleződésére. Az örök fogadalomra való közvetlen előkészület célja, hogy megerősítse a Társaság egészéhez való tartozás tudatát. Ennek a felkészülésnek része a személyesen kísért 30 napos szentignáci lelkigyakorlat is.