Nagycsütörtök éjszakája

Akkor elment velük Jézus egy helyre, amit Getszemáninak hívtak, és így szólt tanítványaihoz:
– Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom.
Maga mellé vette Pétert és Zebedus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk:
– Halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem!
Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott:
– Atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te!
Visszajött a tanítványokhoz, és alva találta őket; így szólt Péterhez:
– Hát egy órát sem tudtatok virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.
Másodszor is elment, és így imádkozott:
– Atyám, ha nem távozhat tőlem ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod!

(Mt 26,36–42) TOVÁBB “Nagycsütörtök éjszakája”

Nagyböjt: a belső küzdelem ideje

Nagyböjt! – Épphogy kimondjuk ezt a szót, máris a következőkre gondolunk: erőfeszítéseket tenni, megvonni magunktól valamit, megfogadni valamit, és persze meg is tartani, egy szóval: szemöldök-ráncolva végre komolyan venni a szomorúságot! Ez egy olyan nagyböjt, ami belőlünk indul ki, hogy Isten felé vigyen, ahelyett, hogy Istenből indulna ki, hogy saját magunk felé vigyen. TOVÁBB “Nagyböjt: a belső küzdelem ideje”

Ima a békéért

Rendünk egyik kiemelt missziója a társadalmi igazságosság, a béke és a teremtett világ egységének megőrzéséért való munkálkodás (JPIC). Imádkozzunk a békéért a világ Sacré-Cœur nővéreivel! TOVÁBB “Ima a békéért”

Jó kiindulási pont

Hogyan induljunk el a nagyböjt 40 napjára? Talán azt érezzük, hogy nem vagyunk „elég felkészültek” erre a felkészülésre. A megtéréshez azonban nem kell semmi, csakis az Isten kegyelme, és az arra való ráhagyatkozás. Merjünk elindulni éppen olyan szívvel, amilyen most a miénk! TOVÁBB “Jó kiindulási pont”

Istennek és Istennel táncolni

Forrás Lelkiségi Központunkban minden második csütörtökön tartunk tánc-imát. 2021 nyarán pedig a Magis Europe egyik experimentuma zajlott nálunk ”Dance to God, dance with God” címmel. Hogyan lehet a tánccal imádkozni? Mit élnek meg azok, akik gyakorolják ezt az imaformát? – A Magis Europe experimentumának vallomásaiból válogattunk. TOVÁBB “Istennek és Istennel táncolni”