„Örüljetek az Úrban szüntelenül” – Advent 2021

Advent harmadik vasárnapján, az öröm vasárnapján a liturgia Szent Pálnak a Filippiekhez írt levelét kínálja nekünk elmélkedésre…

„Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” (Fil 4,4–7)

Az adventi böjti idő harmadik hete az örömre irányítja a figyelmünket. Már most örülünk a Megváltó eljövetelének, örülünk Isten ígéretének, hogy megváltja népét. Szent Pál egészen konkrétan tanít minket örülni: az emberszerető jóság,  a hálaadással Isten elé terjesztett kérések és az ima által maradhatunk Krisztus Jézus békéjében és örömében.

  • Én hogyan fejezem ki „emberszerető jóságomat” mások felé?
  • Mi az, amiért hálát szeretnék adni Istennek? És mit kérek tőle?