Lelkigyakorlatok költségeinek fedezésére kaptunk támogatást

A Szent Szív Társaság 2023-ban lelkigyakorlatok költségeinek fedezésére 800.000 forint értékben kapott támogatást Magyarország Kormányától az  Egyházi közösségi célú programok 2023. évi támogatása című pályázat keretében.

A támogatást nyolc Sacré-Coeur nővérnek a dobogókői Manréza lelkigyakorlatos házban végzett lelkigyakorlatának finanszírozására fordítottuk, egy a JTMR Manréza Házával kötött szerződés alapján (Személyesen kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat, 8 fő részére, 2023.06.21-től 29-ig).

Bár a világba küldött, változatos apostoli tevékenységeket végző nővérek vagyunk, a csend, a világtól való visszavonulás is elengedhetetlen összetevője az életünknek. Apostoli életünk a Jézussal megélt személyes kapcsolatból fakad; ezt a kapcsolatot éljük belső, lelki életünkben és a személyes imánkban. Konstitúciónk minden nővér számára évente egy 8 napos lelkigyakorlatot ajánl a Jézussal megélt élő kapcsolat erősítésére, megújítására. Szent Ignác-i lelkiségű szerzetesekként az ő Lelkigyakorlatai jelölik ki számunkra azokat az imaformákat, amelyeket leggyakrabban gyakorlunk.

Hálásak vagyunk, hogy 2023-ban lelki életünk és egyensúlyunk e pályázat keretében anyagi támogatást is kapott!

A támogatás azonosítója: EKCP-KP-1-2023/6-000013

A támogatás címe: Egyházi közösségi célú programok 2023. évi támogatása

Támogatási összeg: 800.000,- Ft