Barat Szent Magdolna-Zsófia ereklyéje Budapesten

2020. október 18-án a pestúlyhelyi Keresztelő Szent János templomban Erdő Péter bíboros elhelyezte alapítónőnk, Barat Szent Magdolna-Zsófia ereklyéjét. A szentmise végén Tornya Erika RSCJ, a magyarországi Sacré Coeur közösség képviselője kérte a bíboros urat az ereklye megáldására. A felkérő szavakból érthető, hogy a Sacré Coeur nővérek mit értenek ereklye tiszteleten a 21. században.

Tisztelt bíboros atya, plébános atya, paptestvérek, nővérek, kedves hívek!

Ha ismerjük a múltat, képessé válunk arra, hogy világosan lássuk helyünket az időben – éppen az lesz ezáltal tudatosabb, hogy milyen korban élünk. A történelmi érzék távolról sem áll abban, hogy a múltban csupán a múltat ízleljük, hanem éppen aktualitását is, nem arról tudunk, ami halott, hanem ami él és virágzik – írja T. S. Eliot: Hagyomány és egyéniség című munkájában.

A II. Vatikáni zsinat, amellyel a megújulásnak nevezett alapvető átalakulás kezdődött, pontosan ezt kívánja meg az egész egyháztól és minden egyes szerzetesrendtől. Az önazonosság keresése együtt jár annak az életelvnek a keresésével, amely kibontakozása során feltartóztathatatlanul halad a múlt felől a jelenen át a jövő felé. A folyamat magában foglalja „egyrészt az állandó visszatérést a szerzetes intézmény eredeti szellemiségéhez, másrészt az intézmény alkalmazkodását a kor megváltozott körülményeihez.” Az élet mindig titok, a szerzetesrendek életelvének pedig szintén van egy titokzatos neve: a „karizma”, a Lélek ajándéka.

Mindannyiunk életében vannak szeretett személyek, akik elhunytával megőrzünk tárgyakat, emlékeket, amik hozzá kötnek, ami által emlékezünk rájuk. Halottak napján (és máskor is) meglátogatjuk szeretteink sírját, ezek amolyan családi találkozóhelyek. Emlékezünk szeretteinkre, ezáltal könnyebb tudni, kik vagyunk, honnan jövünk, hová tartunk. A katolikus hagyományban a szentek tisztelete is hasonló ehhez. A szentek ereklyéi nagy becsben vannak, elhelyezzük azokat az oltárban, templomokban, látogatjuk azokat. Erősítik a hely szentségét, közelebb visznek bennünket Istenhez.

Számunkra, Sacré Coeur nővérek számára ilyen hely Párizsban a Fracois Xavier templom, ahol Szent Magdolna Zsófia romolhatatlan testét őrzik. Ez nem egy sír, hanem élő találkozóhely, amit mindenki meglátogat, akik a Szent Szív Társaság nagy családjához tartozik. Emlékezünk és előre tekintünk. Megerősödünk identitásunkban, mialatt a Szentanyával időzünk. És számunkra, magyar Sacré Coeur nővérek számára ilyen hely lesz ez a templom, itt Pestújhelyen, ahol – Magyarországon elsőként – jelen van Szent Magdolna Zsófia ereklyéje.

Tisztelt bíboros úr, arra kérjük, áldja meg és helyezze el az ereklyét!

(Fotó: Magyar Kurir/Zuggó Zsolt)