Az együttérzés: az igazsággal való kapcsolat

Az együttérzés  lelkiségünk kifejezése. Ennek a megsebzett, felforgatott, ellentétekkel és szenvedéssel teli világnak láttán az Úr minket szerzetesnőket,  együttérzésre indít.
Arra hív, hogy  Jézus – soha be nem hegedő –  átszúrt szívével  egyesülve és hozzá hasonulva kialakítsuk magunkban ezt a belső magatartást, az együttérzést..
Azt fejezi ki, hogy az emberiség sérült volta komoly dolog, és hogy nem szabad ezt a tényt passzív módon elfogadni.  Az együttérzés: az igazsággal való kapcsolat.

(Helen. McLaughlin RSCJ, 1992. Húsvét, fordította Simon Katalin nRSCJ)