A torinói lepel szobra

Pauer Gyula alkotását mutatjuk be Húsvétvasárnap.

PAUER GYULA: A TORINÓI LEPEL SZOBRÁNAK TÖRTÉNETE

(bronz / 2,5m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szent sírnak és az üres sírnak egyaránt lehet jelképe a Krisztus halotti lepleként tisztelt ereklye, a Torinói Lepel. Pauer Gyula szobrászművészt az 1980-as években érintette meg ennek a vászonkendőnek a valósága. Képzőművészként vizsgálta, hogy a foltos, pecsétes textília által megőrzött síkbeli testlenyomat hogyan mutatkozhatott meg a térben.A vászonról készült fényképről életnagyságúra nagyíttatta az anatómiai formát.A nyomok grafikai felerősítésével, kontrasztosításával áttetsző, hőre lágyuló kemény fóliára vitte fel a képet, majd egy, már elkészített testformára vákuum technikával ráfeszítette.

 

Így térbeli filmet kapott a testről és a lepelről, melyeket ezután össze kellett olvasztania. Egészen addig igazította a vetített képhez az általa meghatározható test anatómiai formáit, amíg teljes egészében meg nem feleltek egymásnak.

Ebben a megfeleltetésben az okozta az egyik problémát, hogy egy fekvő alakot próbált állva megmintázni. Köztudott dolog, hogy a lábfej, fekvés közben előrehajlik, ami álló helyzetben leginkább lábujjhegyen ágaskodásra utal. Ugyanakkor egy fekvő alaknak nincsenek nyújtva a lábszárai, ami pedig álló helyzetben szükséges a test megtartásához.

El kellett döntenie tehát az alkotónak, hogy fekvő vagy álló testet mintáz meg. Hónapokat vett igénybe, az a folytonos töprengés és rágódás, amelynek eredményeként az álló alakot választotta. Ezzel együtt is hű akart maradni azonban a lepel nyomaihoz. Ezért az álló alaknak meghagyta a fekvéskor jellemző, különös lábtartását. Ennek végső leegyszerűsítésével egy keskeny, lefelé szűkölő, ék alakzatot nyert, amely kompozíciós szerepbe került: posztamensként mentesítette anatómiai funkciója alól az általa modellezett végtagot.

A test felületének, megfelelő egységeire pedig fotóeljárással rámaratta a lepel képét.

Ez az úgynevezett „pozitív” képmást ábrázolja a testen, simán és fényesen hagyva a világos részeket, érdesen és sötéten az árnyékosakat.

Ennek eredményeként megtapasztalta, hogy a lepel foltjai által meghatározott, fekvő testtartásával felállított figura – önmaga belső törvényszerűségei szerint lett – a feltámadás ábrázolása. Megrendülten fogadta ezt a tapasztalatot.

Az 1991-ben II. János Pál pápának ajándékozott szobor a Vatikáni Múzeumba került.

Ott kérdezi a látogatóktól, hogy a nagypénteken sírba helyezett Krisztus vasárnapra az ő lelkükben is a feltámadás testtartásával jelent-e meg.

 

Bakonyvári M. Ágnes ASCJ