A nyitott Szív

Jézus Szent Szívét 2023-ban június 16-án ünnepeljük. Ezen a napon a Sacré-Cœur nővérek világszerte megújítják Istennek tett ígéretüket, és együtt ünnepelnek mindazokkal, akiket ismernek, akikkel együttműködnek, akik között  élnek.

Az ünnep alkalmából Helen McLaughlin rscj, korábbi általános főnöknő elmélkedését idézzük fel a nyitott Szívről:

„Ez a Szív nyitott, de nem úgy mint egy köztér, vagy mint egy „pensione” [fogadó, ahova bárki betérhet], és nem is mentes a szenvedéstől vagy a nehézségektől. Ezt a Szívet egy seb nyitotta meg. Jézus Szívét, azaz lényének legbensőbb, legmélyebb részét átszúrták. És ebből a sebből új élet fakad számunkra.

Ebből a megnyílt Szívből élő víz forrása tör elő; és hogy az élet vég nélkül áradhasson, ez a seb nem heged be, hanem mindig nyitott marad. Az evangéliumokban Jézus feltárja nekünk, hogy Ő az Élet, és ez a kinyilatkoztatás éppen ebben jelenetben éri el csúcspontját, amit most szemlélünk: amely Szívének megnyitását tárja elénk [Jn 19,25–34].

Jézus nem azért jött, hogy egy ideális világnak adjon életet: nem, hanem éppen ez a sebzett szív az, amely életet ad egy kétértelműséggel, szenvedéssel teli világnak. Életet ad, meggyógyítva a leprásokat, a betegeket. Számtalanszor szemlélhettük ezeket a csodákat, az élet születését, és mérték feletti áradását amely egy olyan szívből fakad, amelyet megérintett a szenvedés.”

(Helen McLaughlin rscj: ”Le Cœur ouvert”; Rome, Villa Lante, 15 juin 1984. In: Conférences 1982–1994. pp. 33–36. Fordította: Molnár Cecília Sarolta rscj és Heim Kata rscj)