Az együttérzés: az igazsággal való kapcsolat

Az együttérzés  lelkiségünk kifejezése. Ennek a megsebzett, felforgatott, ellentétekkel és szenvedéssel teli világnak láttán az Úr minket szerzetesnőket,  együttérzésre indít.
Arra hív, hogy  Jézus – soha be nem hegedő –  átszúrt szívével  egyesülve és hozzá hasonulva kialakítsuk magunkban ezt a belső magatartást, az együttérzést..
Azt fejezi ki, hogy az emberiség sérült volta komoly dolog, és hogy nem szabad ezt a tényt passzív módon elfogadni.  Az együttérzés: az igazsággal való kapcsolat.

(Helen. McLaughlin RSCJ, 1992. Húsvét, fordította Simon Katalin nRSCJ)

1%

Ha szeretné támogatni munkánkat,

adja nekünk adójának 1%át!

COR UNUM (EGY SZÍV) EGYESÜLET

ADÓSZÁMUNK:

18618303-1-43

Nagyszombat

A nap, amikor joggal lehetünk összezavarodottak, gyászolók, reménykedők, várakozók.

Arcabas festménye segít nekünk ebben.