Nagyheti online imalehetőségeink

A Konstitúciónkban szerepel ez a kifejezés: belépni Jézus megnyitott oldalának misztériumába. Jézus megnyitott oldala seb és végső kiüresedés. Ez meghívás lehet az idei Nagyhétre, amikor a szertartások katarzisát nélkülözve fogjuk megélni a történéseket. Ne siettessétek az eseményeket, ne siettessétek a feltámadást, hanem a sebzettségen keresztül lépjetek be ebbe az ürességbe, és legyen bátor állhatatosságotok ott maradni, amíg ennek az ürességnek a titka fel nem tárja önmagát TOVÁBB “Nagyheti online imalehetőségeink”

Imádkozzunk együtt húsvétig! 2.

Képmeditáció Jn12,1-11

Húsvét előtt hat nappal Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit Jézus föltámasztott a halálból. Ott vacsorát készítettek neki. Márta felszolgált, Lázár azok között volt, akik vele ültek az asztalnál. Mária pedig fogott egy font igazi, drága nárduszolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölgette azt. A ház megtelt a kenet illatával. Erre tanítványai közül az egyik, az iskarióti Júdás, aki árulója lett, így szólt: »Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és adták oda a szegényeknek?« Ezt pedig nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála lévén az erszény, az adományokat elsikkasztotta. Jézus ekkor így szólt: »Hagyj békét neki, hogy temetésem napjára teljesítse azt. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.«
A zsidók közül sokan megtudták, hogy ott van, és odamentek, nemcsak Jézus miatt, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott a halálból. A főpapok pedig azon tanakodtak, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek oda miatta, és hittek Jézusban.

 

TOVÁBB “Imádkozzunk együtt húsvétig! 2.”

Imádkozzunk együtt húsvétig! 1.

Közös imáinkból szeretnék megosztani veletek, hogy ilyen módon is együtt készülhessünk húsvétra.

  • Az ima elején kifejezem Istennek, hogy Rá szeretnék figyelni, Vele lenni, és kérem ehhez a kegyelmét.
  • Majd elolvasom a 18. zsoltárból kiválasztott részeket többször is, és engedem, hogy 1-1 szó vagy mondat megérintsen. A csendben ezeket a szavakat ismételgetem magamban, hogy Isten Szava mind mélyebben gyökeret verjen bennem, átformálhasson.

“Szeretlek Uram, én erősségem!

3Uram, én erősségem, menedékem és megszabadítóm;
Én Istenem, segítségem, akiben reménykedem,
oltalmazóm, üdvösségem szarva,
aki fölemelsz engem. TOVÁBB “Imádkozzunk együtt húsvétig! 1.”

LELKI TÚRA 2020 NAGYBÖJTJÉRE

Egyik ismerősöm elkeseredve mondta, hogy újra itt a nagyböjt és sírni-ríni, szomorkodni kell. Nagyon csodálkoztam. Miért is kellene mindezt tenni? A nagyböjt keresztény életünk legnagyobb örömteli ünnepét készíti elő, akár örülnünk és gyönyörködnünk is lehetne Isten nagy tettében, amit értünk tett fia, Jézus Krisztus által. TOVÁBB “LELKI TÚRA 2020 NAGYBÖJTJÉRE”

Hogyan ismerhetem fel a hivatásomat?

A hivatás felismerése egy folyamat, amiben fontos szerepe van a csendnek, az imádságnak és a megkülönböztetésnek. A megkülönböztetés, amit érdemes tapasztalt lelkivezető segítségével végezni, segít felfedezni, megérteni, hogy a bennünk felbukkanó vágyakat, gondolatokat valóban érdemes-e követnünk. Ugyanis ezeknek nem mindegyike származik az Istentől, egyesek a sajátjaink, másokat pedig a kísértő használja, hogy félrevezessen minket.

A hivatás felismeréséhez imádságos csend szükséges, mert az imádságos megkülönböztetés alapja, hogy odahallgatok az Úrra, másokra és a körülöttünk lévő valóságra, mely mindig új módokon szólít meg. Csak akkor vagyok szabad a saját sémáim, részleges szempontjaim elengedésére, ha megvan bennem ez a készség az odahallgatásra. Ezáltal tudok csak meghallani egy ilyen hívást, amely esetleg megtöri a biztonságom, de jobb, teljesebb életre vezet, mert nem elégszem meg azzal, hogy minden jól menjen és nyugalom legyen körülöttem. Előfordul, hogy Isten valami többet kínál. TOVÁBB “Hogyan ismerhetem fel a hivatásomat?”