A Feltámadott a Tibériás tavánál – ima (Jn21, 1-14)

“1Ezek után Jézus ismét megjelent a tanítványoknak a Tibériási tengernél. Így jelent meg: 2Együtt volt Simon Péter, Tamás, akit Ikernek hívnak, a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, és még másik kettő a tanítványai közül. 3Simon Péter azt mondta nekik: »Megyek halászni.« Azok azt felelték: »Megyünk veled mi is.« Elindultak tehát, és beszálltak a bárkába, de azon az éjszakán semmit sem fogtak.
4Amikor már megvirradt, Jézus a parton állt, de a tanítványok nem tudták, hogy Jézus az. 5Jézus azt mondta nekik: »Fiaim, nincs valami ennivalótok?« Azt felelték: »Nincsen!« 6Ő ekkor azt mondta nekik: »Vessétek a hálót a bárka jobb oldalára, és találni fogtok!« Kivetették, de kihúzni már nem tudták a tömérdek hal miatt. 7Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: »Az Úr az!« Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és a tengerbe vetette magát. 8A többi tanítvány pedig a bárkával jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és húzták maguk után a halakkal telt hálót.
9Amikor partra szálltak, égő parazsat pillantottak meg, rajta halat és mellette kenyeret. 10Jézus azt mondta nekik: »Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok!« 11Erre Simon Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely meg volt tömve százötvenhárom nagy hallal. És bár ennyi volt, nem szakadozott a háló. 12Jézus azt mondta nekik: »Gyertek, egyetek!« A tanítványok közül senki sem merte őt megkérdezni: »Ki vagy te?« Tudták ugyanis, hogy az Úr az.
13Jézus odament, fogta a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanígy a halat is. 14Jézus ekkor már harmadszor jelent meg a tanítványainak azóta, hogy föltámadt a halálból.”

Kegyelem kérése: Add Uram, hogy Téged, Feltámadottat felismerjelek, felfedezzem, hogy jelen vagy az életemben, és a Te jelenléted átalakít engem. 

Az imádság javasolt menete

 •  Újra elolvasom a szentírási szakaszt. Arra figyelek, ahogy a feltámadott Úr megjelenik a tanítványainak (1., 4., 13. vers) Ő kezdeményez, azokhoz megy, akik közel állnak hozzá, a tanítványaihoz, barátaihoz.
 • Nézem, hogy mit csinálnak Jézus tanítványai húsvét (a feltámadás hírüladása) után. (2-3.vers) 
  • Mi lehet bennük? 
  • Felelevenítem az eddigi történeteiket, Jézussal való kapcsolatukat: Péter, Tamás, Nátánáel, János, Jakab… 
  • A történet ezen pillanatában milyen érzések kavaroghatnak bennük? 
  • Helyezkedjem közéjük, menjek velük halászni.
 • Megfigyelem, hogyan közelít a feltámadott Jézus (5-14. vers) 
  • Hogyan ismerik fel a tanítványok? Mi a reakciójuk? 
  • És nekem? 
  • Csatlakozzak az Úrhoz, fedezzem fel az újfajta jelenlétét. 
  • Hogyan van Ő most jelen az életemben? Hogyan, miről ismerem fel, hogy „Ő az!” ?
  • Milyen módon jelenik meg, hogyan mutatja meg magát? 
  • Próbáljam ki, milyen csak csendben, nyugodtan mellette lenni.
 • Mondjam el neki, ami most bennem van, amit szeretnék tőle kérni, amit rábíznék. Hagyom, hogy a képek, gondolatok, érzések feljöjjenek bennem, és rábízom őket.
 • A Dicsőség elmondásával lezárom az imát