Szent Szív Társaság

Isten hozta a Sacré Coeur nővérek
magyarországi honlapján!

Bemutatkozás

Szent Ignác-i lelkiségű, pápai jogú, nemzetközi, római katolikus női szerzetesrend vagyunk. Közösségünket Barat Szent Magdolna alapította 1800-ban Párizsban. Rendi rövidítésünk: RSCJ (Religieuses du Sacré Coeur de Jesu). Ma öt kontinensen, 41 országban közel 2000 Sacré Coeur nővér él és tevékenykedik, az anyaház Rómában van. Magyarországon, Budapesten két közösségünk van, a noviciátusi képzés Franciaországban, Lyonban működik. Társaságunk nemzetközi szinten az egyház küldetésében a nevelés szolgálatával vesz részt, amit három területen valósít meg: iskolai nevelés által, a szegények felé való elköteleződéssel és lelkiségi-pasztorális szolgálattal.

Az utóbbi tíz évben Magyarországon olyan irányvonalak mellett köteleződtünk el, melyek tapasztalatunk szerint hozzájárulnak hazánk lelki életének megújulásához. Ezek elsősorban a lelki élet elmélyítését és a fiatalok útkeresését szolgálják. A Forrás Lelkiségi Központunkban Budapesten spirituális programok széles skáláját kínáljuk: táncmeditáció, szemlélődő imacsoport és lelkigyakorlat, egyénileg vezetett Szent Ignác-i lelkigyakorlat, szemlélődés a városban, kommunikáció, első pénteki szentségimádás, bibliai tábor gyermekeknek,egyéni lelki kísérés stb. A jezsuitákkal közös projektekben fiatalokkal, igényes lelki élet után vágyókkal foglalkozunk, valamint korlátozottan ugyan, de jelen vagyunk a hátrányos helyzetűek és az idősek számára is.

Mivel közösségünk nemcsak “papíron” éli nemzetköziségét, hanem valós kapcsolatainak, folyamataink, munkáink vannak együtt, ezért időnként meglátogat bennünket egy-egy nővértársunk a világ valamely sarkából, vagy mi utazunk el, hogy találkozzunk, dolgozzunk távol élő rendtársakkal. Ezek által a lehetőségek által, amikor együtt […]
Február 8-án, szombaton házaspárok vettek részt azon a lelki napon, akik a táncima eszközeivel szeretnének kapcsolatukért hálát adni Istenek és egymásnak. A Csókási Anna RSCJ által vezetett nap iránt sokan érdeklődtek, 34 fő (17 pár) vett részt. A részvevők elmondása szerint […]
Február 2-án, most vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe van, és a szerzetesek világnapja. Ne higgyünk a téves elképzelésnek, miszerint csak az lehet szerzetes, aki hibátlan és szent, „vértelen” és komor.

„Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves”

Barat Szent Magdolna Zsófia kedves idézete János evangéliumából

BLOG

Hogyan ismerhetem fel a hivatásomat?

A hivatás felismerése egy folyamat, amiben fontos szerepe van a csendnek, az imádságnak és a megkülönböztetésnek. A megkülönböztetés, amit érdemes tapasztalt lelkivezető segítségével végezni, segít felfedezni, megérteni, hogy a bennünk felbukkanó vágyakat, gondolatokat valóban érdemes-e követnünk. Ugyanis ezeknek nem mindegyike származik az Istentől, egyesek a sajátjaink, másokat pedig a kísértő használja, hogy félrevezessen minket.

A hivatás felismeréséhez imádságos csend szükséges, mert az imádságos megkülönböztetés alapja, hogy odahallgatok az Úrra, másokra és a körülöttünk lévő valóságra, mely mindig új módokon szólít meg. Csak akkor vagyok szabad a saját sémáim, részleges szempontjaim elengedésére, ha megvan bennem ez a készség az odahallgatásra. Ezáltal tudok csak meghallani egy ilyen hívást, amely esetleg megtöri a biztonságom, de jobb, teljesebb életre vezet, mert nem elégszem meg azzal, hogy minden jól menjen és nyugalom legyen körülöttem. Előfordul, hogy Isten valami többet kínál. TOVÁBB “Hogyan ismerhetem fel a hivatásomat?”

“Kerestem, akit szeret a lelkem”

Heim Kata hivatástörténete

Azt hiszem, minden hivatástörténetben meghatározó az első meghívás élménye, és az az út, ahogy először megszületik bennünk a vágy, hogy talán szerzetesként lenne jó követni Jézust és szolgálni az Isten vágyát, akaratát. De ha az évek során nem történik más, nem teszem meg azokat a lépéseket, amik rajtam múlnak, elhalványul ez az emlék, és már csak egy szép történet marad, aminek nincs többé hatása az életemre. Ezért azt gondolom, a hivatástörténetek első részét követnie kell egy másodiknak, amely azt mondja el, hogy mi segít abban, hogy valaki benne maradjon egy megtalált hivatásban. Remélem, egyszer azt is megírhatom. Addig is fogadjátok szeretettel az első felét. TOVÁBB ““Kerestem, akit szeret a lelkem””

A szerzetessé válás útja

“A külső embert könnyen szerzetessé teszi az, aki akarja, a belső emberből szerzetest faragni azonban csak kemény küzdelem árán lehet.”

A belső ember szerzetessé (monakhosz= az egység hordozója) válásának útja: engedni, hogy a Lélek Krisztust bennünk teljesen kimunkálja. TOVÁBB “A szerzetessé válás útja”